Imagine Nørrebro

Vi arbejder for et øget civilt engagement på Nørrebro og bidrager til, at borgere og bydelens andre aktører selv er med til at præge udviklingen af bydelens kulturelle og sociale liv. Det gør vi gennem vore kulturelle og sociale initiativer, der tager udgangspunkt i borgere og andre aktører i bydelens behov, drømme og visioner. Vore projekter og events har alle til formål at bidrage til en øget trivsel og tryghed på Nørrebro ved især at skabe mere dialog, interaktion og forståelse gennem forskellige møder på tværs af borgere og andre aktører på Nørrebro.

De unges vej

Læs mere om, hvordan vi bygger vejen til forandring

More Info

Udannelse

Læs mere om Imagine Nørrebros uddannelsestilbud

More Info

Skal vi samarbejde?

Læs mere om, hvordan du kan engagere dig i Imagine Nørrebro

More Info

Vores vision

Inspireret af Imagine Chicago ønsker Imagine Nørrebro at arbejde for at skabe en positiv effekt lokalt på Nørrebro. Vi vil være med til at vise, at Nørrebro er en fantastisk bydel, et sted med masser af ressourcer, tanker og visioner. Imagine Nørrebro ønsker gennem sine projekter og events at skabe grobund for et aktivt civilt engagement, bedre forståelse, mere dialog og flere møder på tværs af traditionelle sociale skel. Imagine Nørrebro ønsker at fremhæve Nørrebro som en spirende bydel, hvor borgere og andre aktører på hver sin måde bidrager til at skabe et mere levende bymiljø. Imagine Nørrebro ønsker også at være en central aktør i forhold til at inspirere Nørrebros borgere og andre aktører til at se sig selv som værdifulde og indflydelsesrige ved netop at lave projekter og events, der tager udgangspunkt i lokale behov, drømme og visioner. Nørrebro skal være en mangfoldig bydel, hvor mennesker trives, og hvor dens stærke potentialer og ressourcer bliver forløst og frigivet. Vi ønsker videre også være med til at styrke Nørrebros image udadtil og bidrage til at vise, hvad bydelen har at byde på. Imagine Nørrebro bruger i høj grad kulturelle aktiviteter til at skabe rum for nye udtryk og fællesskaber, da det gennem kultur er muligt at samle mennesker på tværs af traditionelle skel.
unnamed Læs mere om Askovfondens sociale innovationszone, som Imagine Nørrebro er en del af her